Lewati navigasi

Monthly Archives: September 2009

FORUM KOMUNIKASI TKS SD/TK
UPTD KECAMATAN CIPEUCANG KABUPATEN PANDEGLANG

Alamat : Jln. Raya Labuan Km. 15 Cipeucang – Pandeglang 42272

DAFTAR NAMA TKS SD/TK 2008/2009
UPTD KECAMATAN CIPEUCANG KABUPATEN PANDEGLANG
NO NAMA UNIT KERJA NUPTK KET
1 ENDON SASMITA SDN PASIR EURIH 1
2 ENGKOT SDN PASIR EURIH 1
3 H.SUTEJA SDN PASIR EURIH 1
4 NENG FATIAH SDN PASIR EURIH 2
5 RITA LUSIAWATI SDN PASIR EURIH 2
6 ENDANG SUANDRI SDN PASIR EURIH 2
7 ENDANG SURYANA SDN PASIR EURIH 2
8 A. HARIRI SDN PASIR EURIH 3
9 A. MARDI KUSUMA SDN PASIR EURIH 3
10 MUNAWAROH SDN PASIR EURIH 3
11 TITI KURNIAH SDN PASIR EURIH 3
12 NENENG SRI SDN PASIR EURIH 3
13 APIPUDIN SDN PASIR MAE 1
14 DEVI HENDRIAWAN SDN PASIR MAE 1
15 NENG NUROHMAH SDN PASIR MAE 1
16 SITI SUHARYATI SDN PASIR MAE 1
17 MASNAH SDN PASIR MAE 2
18 M.SUBKHI SDN PASIR MAE 2
19 DEDE ABDULLAH SDN PALANYAR 2
20 SITI HASANAH SDN PALANYAR 2
21 JUMRIYASA SDN PALANYAR 2
22 TB. ENTUS HERMAWAN SDN PALANYAR 1
23 SITI SA’DIAH SDN CURUGBARANG 2
24 NUNI FITRIYANI SDN CURUGBARANG 1
25 TUTI MAESAROH SDN CURUGBARANG 1
26 DENA HAETAMI SDN CURUGBARANG 1
27 ELIS JUHAELIS SDN CIKADUEUN
28 IIN FARLINA SDN CIKADUEUN
29 SUHERNAWATI SDN CIKADUEUN
30 EKA MAHARDIKA SDN CIKADUEUN
31 EVAN ROHMANUDIN SDN CIKADUEUN
32 ENONG SDN KONCANG
33 IYOH SDN KONCANG
34 PANGKY SDN KONCANG
35 IYAN SDN KONCANG
36 NENG TETI SDN KADUGADUNG
37 FAJAR FRATAMA SDN KADUGADUNG
38 NURUL HADI SDN KADUGADUNG
39 JUNED SDN PARUMASAN 1
40 SITI HALIMAH SDN PARUMASAN 1
41 SITI HAJAH SDN PARUMASAN 1
42 IROH SITI ROHMAH SDN PARUMASAN 1
43 SAENI SDN PARUMASAN 1
44 SUSILAWATI SDN BATURANJANG 2
45 YOYOH MAESAROH SDN BATURANJANG 2
46 YAYAN SDN BATURANJANG 2
47 PELI PURNAWANTI SDN BATURANJANG 2
48 DIAN MARDIAH SDN KALANGGUNUNG
49 YUDI SETIAWAN SDN KALANGGUNUNG
50 FATMAWATI SDN KALANGGUNUNG
51 YAYA SUHARYA SDN BATURANJANG 1
52 NIA ASNIATI TK AL-HIKMAH
53 HELMI TK AL-HIKMAH
54 IDAH MARSIDAH SDN PARUMASAN 2
55 E.IDA SOLIHAT SDN PARUMASAN 2
56 TOMI HANDAYANI SDN PARUMASAN 2
57 ANGGI KUSUMA SDN PARUMASAN 2
Cipeucang, 16 – 02 – 2008
SEKRETARIS KETUA
FORUM TKS SD/TK Kec. Cipeucang
DEDE ABDULLAH E. SASMITA
Mengetahui
Kepala UPT Dinas Pendidikan
Kec. Cipeucang
M. SUKENDAR,S.Pd
Nip. 480 097 378
Iklan

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN CIPEUCANG

SEKOLAH DASAR NEGERI PALANYAR 2

Alamat : Jln. Raya Labuan Km. 15  Cipeucang – Pandeglang 42272

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PALANYAR 2

Nomor                 : 814.1/17/SD/2009

Lampiran             : 1 ( Satu ) Berkas

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA SUKARELAWAN

Menimbang                             :  1.       Bahwa dalama rangka memperlancar proses belajar

mengajar di sekolah dasar negeri perlu adanya jumlah

personil yang memadai

2.      bahwa nama yang tercantum dalam lampiran

surat keputusan ini dipandang cukup dan cakap untuk

diangkat memangku jabatan tersebut.

Mengingat                               :   1.     Undang – undang No 2 Tahun 1980.

2.     Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1990

3.     Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.

84 Tahun 1983.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama                                   :           Mengingat nama yang tercantum dalam lampiran keputusan

ini sebagai TENAGA SUKARELAWAN SD Negeri

Palanyar 2.

Kedua                                     :           Dalam menjalankan tugasnya guru sukwan mempunyai

wewenang dan tanggung jawab yang sama dengan PNS

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan pemerintah.

Ketiga                                     :           Dalam menjalankan tugas Penjaga sukwan bertanggung

jawab kepada kepala sekolah.

Keempat                                  :           Surat Keputusan ini disampaikan kepada yangbersangkutan

untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kelima                                     :           Segala sesuatu akan diadakan perubahan dan perbaikan

kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

surat ini.

Keenam                                   :           Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Mengetahui

Kepala UPT Dinas Pendidikan

Kecamatan Cipeucang

M. SUKENDAR, S.Pd

NIP. 390 097 378

DITETAPKAN DI SDN PALANYAR 2

PADA TANGGAL     : 13 – 11 – 2008

Kepala Sekolah

ELI ELIYATI, S.S

NIP. 130 720 587

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN CIPEUCANG

FORUM TENAGA KERJA SUKARELA

Alamat : Jl Raya Labuan Km. 15  Cipeucang –  Pandeglang

DAFTAR KEPENGURUSAN

FORUM TENAGA KERJA SUKARELA TK / SD

TAHUN 2008/2010

UPTD Kec. Cipeucang

I.

KETUA

:

ENDON SASMITA

II..

SEKRETARIS

:

DEDE ABDULLAH

III.

BENDAHARA

:

TOMY

ANGGOTA

:

KOORDINATOR

:

1.  Olahraga

:

2.  Pendidikan

:

3.  Kerohanian

:

4.  Kepramukaan

:

DITETAPKAN DI             : CIPEUCANG

PADA TANGGAL            : …………………. 2008

Ketua

FORUM TKS TK/SD Kec.Cipeucang

( ENDON SASMITA )

Sekretaris

( DEDE ABDULLAH )

Mengetahui  :

Kepala UPT Dinas Pendidikan

Kecamatan Cipeucang

M. SUKENDAR, S.Pd

NIP. 487 097 378